U225

Mesogun kurs

Kursavgift: 1500,-

 

Kurset passer for: Helsepersonell, Sykepleiere, Leger og Dermatologer

 

Varighet: 8 timer

 

Kursholder: Jean-Paul Ben / Linn Emilie

 

Kursdeltaker oppnår:  Sertifisering i U225 Mesogun teknikker for ansikt og hodebunn med injisering av PRP og Mesohyal.

Hva er U225 Mesogun?

U225® er laget av kvalitetskomponenter som er basert på luftfart industriteknologi som inneholder de mest avanserte teknikkene med hensyn til presisjon og sikkerhet og dermed garanterer kvalitet og pålitlighet selv etter mange års bruk.

U225 Mesogun

U225

Mesogun kurs

U225®  er testet i mange år og har flere kliniske studier å vise til.

U225® er kjent for sin stabilitet og uten noe vibrasjon under injeksjon. Et engangsrør festet til nålen sikrer at produkter overføres fra sprøyten til nålen.

U225® sin pneumatisk kraft er en unik spesifikasjon som sikrer holdbarhet og stabilitet.

U225® sin dybdeindikatoren tillater områdespesifikk behandling for hver pasient, hvor du kan velge dybde fra 0mm til 10mm.

U225® Manuell modus gjør at U225 kan regulere mengden av Produkt injisert og bruk av single shot injeksjonsteknikk.

U225® har 16 programmer, med frekvensinnstillinger som gir konsistent produktlevering med hver injeksjon.

De 16 forskjellige programmene gir allsidige behandlingsløsninger, hvor U225® kan levere så få som 28 eller over 425 mikroinjeksjoner per minutt, uten bedøvelse krem eller noe smerte.